Zaventems beleid: halfweg

15 November 2015

Zaventems beleid: halfweg

Drie jaar geleden was ik een kersvers politicus. Ik werd al veel wijzer, maar blijf even fris en enthousiast. In de gemeenteraad zetelen is bijzonder boeiend maar vraagt een belangrijke investering van tijd en energie. Wil je de agendapunten goed opvolgen, dan worstel je je elke maand door een stevige bundel voorbereidende documenten. Maar het loont de moeite, want in de gemeenteraad worden belangrijke beslissingen genomen voor de toekomst van onze gemeente: via meerjarenplannen, het structuurplan, het OCMW en de intercommunales bepalen we hoe groen, gezond of solidair het hier in de toekomst wordt. In elk van deze domeinen probeert Groen vanuit de oppositie een actieve rol te spelen. We doen voorstellen, wijzen op gebreken of zwaktes en vertegenwoordigen onze kiezers waardig. Ook in de tweede helft van ons mandaat moeten we de uitdaging aangaan om van Zaventem een groene en aangename plaats te maken. Lees meer in onze