Propaganda, geen participatie in Zaventem

01 Februari 2014

Propaganda, geen participatie in Zaventem

Dat vernamen we zopas in .Het schepencollege beslist om zijn meerjarenplan toe te lichten in de verschillende deelgemeenten. Ze willen maximale participatie en interactie met de bewoners.

de pers

Van ongeloof wrijven we ons in de ogen. Lezen we dat nu goed? Het gemeentebestuur wil participatie met de burger nadat alle beleidsnota's zopas goedgekeurd zijn? Veel zal de burger niet meer in de pap te brokken hebben. Dat heeft niets met participatie te maken, dat is propaganda.

Bergen papier en e-mails met zware bijlagen, dat zijn de beleidsnota's van het gemeentebestuur in Zaventem.

We hebben ze met interesse gelezen maar leerden niets. Wat is het gemeentebestuur van plan de komende jaren? Wat is hun missie en welke doelstellingen stellen ze voorop? Dat lezen we niet in de bergen papier.

Het budget wordt heel precies en nauwgezet voorgesteld volgens de richtlijnen, maar zonder inhoud. Boekhoudkundig zal het wel kloppen, maar geen kat die weet wat het bestuur van plan is de komende jaren. Van de beloofde openheid en transparantie komt voorlopig niets in huis.

Is het tijdsgebrek, is het onwil, is het onkunde, of is het gewoon handig als de oppositie én de burger niet weten wat er de komende jaren op til is in Zaventem?

Het kan ook anders?

Als we aan onze burgvaders en ?moeders vragen wat ze nu precies willen verwezenlijken, krijgen we al even vage antwoorden. Ze durven zelfs laten uitschijnen dat wij het allemaal niet begrijpen. We krijgen ook te horen dat hun plannen niet op papier staan maar in hun hoofd zitten. Zolang wij niet helderziend worden, blijven hun plannen dus goed bewaarde geheimen.

In vele Vlaamse gemeenten is er wel participatie voordat de beleidsplannen worden gemaakt. Ook de plannen zelf worden toegankelijk voorgesteld. Enkele voorbeeldjes van wat je niet hebt: het beleidsplan van Harelbeke of Bornem en in Deinze kan je het meerjarenplan zelfs bekijken in een tentoonstelling.

Participatie? Transparantie? Er is nog werk aan de winkel in Zaventem.

  • Katrien Eggers, Groen Zaventem
  • Jean-Paul Martens, Gemeenteraadslid Leef Zaventem
  • Nicolas Tavitian, Gemeenteraadslid Groen Zaventem