Programma


Groen Zaventem zet in op een leefbare gemeente.  Voor ons betekent dit een gemeente waar het aangenaam samen leven is met veel verschillende culturen, waar duurzame mobiliteit een kans krijgt en waar er zorgvuldig wordt omgegaan met de laatste stukjes groen.

We willen de laatste stukjes groen en open ruimte in Zaventem absoluut bewaren. De luchthaven is belangrijk en neemt heel wat open ruimte in beslag. Wij willen werk maken van de leefbaarheid en het leefmilieu rond de luchthaven. Er is genoeg leegstand in onze dorpskernen.  Wij willen nieuwe en duurzame bestemmingen zoeken voor leegstaande panden. Nieuwe verkaveling die een aanslag plegen op de laatste stukjes groen hebben we niet nodig. Wij zetten allen op alles om de laatste stukjes groen, de laatste bomen en de laatste wilde plekjes te bewaren.

We willen dat je binnen de gemeente snel en veilig op je bestemming raakt, en dit natuurlijk volgens het STOP-principe (kies eerst voor stappen, dan trappen, dan het openbaar vervoer en alleen als het nodig is voor personenvervoer – de auto). We investeren in veilige voet- en fietspaden, meer fietsenstallingen en beter openbaar vervoer. Binnen de grenzen van de gemeente moet je elke plek te voet, met de fiets of het openbaar vervoer  veilig en in 20 minuten kunnen bereiken.

Bijna de helft van de mensen in onze gemeente is van vreemde afkomst. Wij willen alle bewoners echt betrekken bij het leven in onze gemeente. We heten nieuwe bewoners van harte welkom en we zorgen ervoor dat ze snel betrokken worden bij het dagelijkse leven. We willen dat de kloof tussen allochtone en autochtone burgers wordt gedicht. We willen een visie voor de toekomst van Zaventem ontwikkelen, in overleg met de bevolking.

Download het volledig programma