Laat de natuur z'n gang gaan in het Zeenpark

03 Februari 2018

Laat de natuur z'n gang gaan in het Zeenpark

Het Zeenpark in Sterrebeek ondergaat momenteel een prachtige metamorfose. De gemeente heeft recent nog enkele aanliggende percelen kunnen verwerven, waardoor het park nog groter zal worden.  Het gaat over een tot nu toe ontoegankelijk bos van 8 ha. Het bos ligt er op dit ogenblik onopvallend bij, tussen de Zeenstraat en de Tramlaan. Net omdat het zo ontoegankelijk is, kon de natuur daar gedurende bijna 80 jaar ongestoord z'n gang gaan en is de biodiversiteit er erg hoog. De natuurwaarde wordt nog verhoogd door de Kleine Maalbeek die er doorstroomt. Het is een nat bos met heel wat kleine bronnen en zelfs plaatselijk moeras. Dankzij de realisatie van het Zeenproject  fase I, waarbij de riool van Sterrebeek werd afgekoppeld,  stroomt er nu helder water in de beek en de eerste waterplanten zijn een feit. Er werd tot nu toe nooit een inventarisatie gedaan van de biodiversiteit. Het was een vergeten bos. Groen en Leef! vragen om de geplande werken 'on hold' te zetten en het bos eerst beter te bestuderen

We stellen voor om het bos voorlopig met rust te laten en beter te bekijken hoe we dit kunnen integreren in het Zeenpark. Onafhankelijke natuurkenners willen ons helpen om de waarde van het gebied te leren kennen : welke vogels, zoogdieren, planten, mossen, paddestoelen, reptielen en amfibieën, vlinders en libellen... komen er voor. Op die manier kennen we de echte waarde van het bos en kunnen we ingrepen voorstellen die de natuurwaarde nog kunnen opdrijven. 

Moet het hele Zeenpark een natuurlijke speeltuin worden?  We denken het niet. Er is nu al een geweldige ruimte om te ravotten voorzien.  Waarom laten we dat stukje bos niet z'n gang gaan. We kunnen er wel een prachtige uitkijktoren of observatiehut bouwen om zonder de dieren te storen de natuur te observeren. Of een knuppelpad, een blote voetenpad, enz...