Groen/Leef! nu ook vertegenwoordigd in de OCMW-raad

08 Januari 2013

Groen/Leef! nu ook vertegenwoordigd in de OCMW-raad

Op 8 januari 2013 legde Imelda De Maegd de eed af als OCMW-raadslid voor de komende 3 jaar.  In 2016 wordt zij opgevolgd door van Groen. Katrien Eggers

Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd een Bijzonder Comité van het Woon- en Zorgcentrum opgericht. Het comité geeft advies over het beleid en de organisatie in het algemeen van de woonzorgcentra en de serviceflats waarover het OCMW beschikt. Groen/Leef maakt deel uit van dit comité.

Hiermee  zal de Groen/Leef fractie de komende 6 jaar haar stempel kunnen drukken op het sociale beleid van Zaventem.