Groen Zaventem boekt eerste succes!

14 November 2012

Groen Zaventem boekt eerste succes!

Na 6 jaar afwezigheid heeft groen Zaventem weer een verkozene in de gemeenteraad.  Met is niet alleen Groen weer vertegenwoordigd maar ook de talrijke EU burgers die in Zaventem wonen.  Nicolas heeft immers de dubbele Franse en Britse nationaliteit.  Hij is daarmee de eerste niet-Belg ooit verkozen in de Zaventemse gemeenteraad. Nicolas Tavitian 

6 jaar oppositie

Groen besloot na de onderhandelingen voor het bestuursakkoord 2013-2018 om niet in de meerderheid te stappen. We vinden dat we niet voldoende garanties voor onze kiezers krijgen voor een beter bestuur, aangezien Open VLD, CD&V en sp.a alle mandaten en dus de échte macht voor zichzelf opeisten. Geen groene schepen of OCMW?voorzitter dus de komende 6 jaar.

Groen engagement

Via de onderhandelingen hebben we wel kunnen zorgen dat het nieuwe bestuur zich engageert (ten minste op papier) voor vele groene punten. Zo hebben we gedaan gekregen dat het nieuwe bestuur onder meer zal werken aan:

  • Een transparant beleid waarbij de inwoners betrokken zullen worden
  • Betere mobiliteit met de zwakke weggebruiker (voetganger en fietser) centraal
  • Meer groen en aandacht voor het leefmilieu
  • Een duurzaam Zaventem
  • Integratie en verdraagzaamheid
  • Ondersteunen van wijkinitiatieven
  • Een sociaal beleid met aandacht voor zwakkeren, armoedebestrijding en betaalbaar wonen

Reken maar dat we er 6 jaar lang vanuit de oppositie op toezien dat het bestuur woord houdt.