Fietspaden. In Zaventem?

09 April 2012

Fietspaden. In Zaventem?

Alle politieke partijen zien mobiliteit als één van de belangrijkste thema's in de partijprogramma's. Eerst stappers, dan trappers, vervolgens het openbaar vervoer en tot slot de private wagen. Groen is van oordeel dat we elke maatregel op het vlak van mobiliteit het best aan dit STOP-principe aftoetsen. Het is dus schrijnend om te zien dat de trappers, de fietsers, bijster weinig aandacht krijgen in Zaventem. Neem nu de verbinding tussen de verschillende deelgemeentes van Zaventem. Je moet zowat altijd voorbij de Leuvensesteenweg, maar deze belangrijke verkeersader heeft niet eens een degelijk fietspad. Dit is verbazingwekkend omdat de prioriteit van de overheid eerst en vooral zou moeten liggen bij fietswegen die functioneel zijn. Met dergelijke fietsroutes bedoelt men wegen naar het werk of de school.De Leuvensesteenweg zou dus voorrang moeten krijgen, maar in de praktijk lijkt dit niet het geval.Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem is er momenteel niet eens een fietspad. Bovendien is het fietspad tussen Zaventem en Nossegem in zeer slechte staat. Verder zijn er in de rest van Zaventem maar heel weinig fietspaden te vinden. Zeker als het gaat om recreatieve fietsroutes. Het lijkt wel alsof er in Zaventem enkel plaats is voor fietspaden aan de grote wegen. Wanneer ze dan toch worden aangelegd, gebeurt dit op een slechte manier. Het is de hoogste tijd dat we duurzaam woonwerkverkeer meer stimuleren.

De nodige verbeteringen zullen echter nog even op zich laten wachten, zo bleek uit een artikel van 11-02-2012 in Het Laatste Nieuws: "Het is nog steeds niet duidelijk wanneer het fietspad op de Leuvensesteenweg tussen de Eversestraat in Sint-Stevens-Woluwe en de Sterrebeekstraat in Zaventem er komt." Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Een nieuw fietspad moeten we het eerste jaar nog niet verwachten. Wij zijn dus van mening dat er meer werk moet worden gemaakt van een behoorlijk fietsnetwerk in Zaventem. Iedereen heeft recht op mobiliteit en moet dit kunnen doen op een vlotte, veilige manier en tegen een aanvaardbare prijs, zonder daarbij het milieu te belasten.