Eindelijk bestuur voor Zaventem

25 November 2013

Eindelijk bestuur voor Zaventem

Op 19 november 2013 legde burgemeester en schepenen van Zaventem een zure eed af. 13 maanden duurde het om een compromis te vinden tussen haantjes en kemphanen.  En zelfs na al die maanden blijft de intentieverklaring die ze ons voorschotelen, vaag. We durven ons afvragen waar N-VA, Cd&v en Open Vld over onderhandeld en gepraat hebben, die hele zomer. Maar goed, wij hebben enkele suggesties voor een beter bestuur.Wat heeft Zaventem nodig?  

Waar liggen we van wakker?

Gespreksonderwerp nummer één is met stip de verkeerscongestie. De gemiddelde reistijd van Zaventem naar Nossegem tijdens de spits was vorige lente 20 á 25 minuten ( je was sneller met de fiets) en loopt nu op tot 40 minuten (je bent sneller te voet). Het vorige college deed niets, gokte samen met de minister op een Ringverbreding en - en passant - ook nog eens op Uplace, wat 25 000 autoritten zal toevoegen aan de dagelijkse 200 000.  Het is tekenend dat deze zaken nooit op de agenda kwamen in deze Raad en dat ook nu de intentieverklaring hierover zwijgt.

Wat gaat er nog over de tongen? Het parkeerbeleid.  Het Kerkplein blijft dag in dag uit opvallend leeg door het parkeerbetalen. Dat wil zeggen dat een 50 auto's permanent gratis parking zoeken én vinden, in wedijver met de bewoners. De luchthaven-langparkeerders staan nu verder weg en hun taxirit kost nauwelijks meer. Het plan was een mislukking.  Wij stellen voor om de mensen zelf aan het woord te laten: vraag wat we nodig hebben!

Tegen 2025 zou Zaventem een CO2-neutrale gemeente zijn. Het college loopt hier even hard achterop als de wereldklimaattop. Het was de 19e klimaattop, de 19e klimaatflop. Het college doet het geen haar beter. Klimaatneutraal is een voorbijgestreefd begrip.  Zaventem fossiel-arm maken, dat moet de ambitie zijn.  Meer en meer wordt duidelijk dat fossiele brandstoffen onder de grond, onder de zeebodem en onder het poolijs moeten blijven. Elke inspanning op het vlak van warmteverliezen, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, elektrische mobiliteit, wind- en waterkracht, kan petroleum blijvend terugdringen. Act now!

Tot slot maken we ons zorgen over het sociaal beleid van Zaventem. Er lopen al 10 jaar daklozen rond in Zaventem, terwijl we horen dat de gemeentelijke dotatie aan het OCMW opnieuw mocht dalen. Het OCMW is het laatste en laagste vangnet. Meer mensen vallen uit de boot en dan minder dotatie... Dat kan niet voor ons.

De coalitie is nu donkerblauw in plaats van blauw en we passen ons aan. We stellen ons scherper op en we hopen daarin meer bondgenoten te vinden.

 Jean-Paul Martens, namens de fractie Leef!/Groen