Duurzaam woonbeleid in Zaventem

22 Mei 2012

Duurzaam woonbeleid in Zaventem

Wat kan de politiek doen om van Zaventem een aangenamere gemeente te maken? Goed samen leven en samen wonen bevorderen.  Wanneer  mensen elkaar kennen, respecteren en ondersteunen, worden straten en wijken gezellige plaatsen.   Als je getto's promoot, krijg je het omgekeerde effect. Een goed woonbeleid is een instrument om beter samenleven te bevorderen. Wonen in Zaventem, zoals in vele andere gemeenten, is voor velen stilaan onbetaalbaar geworden. Daar moeten we iets aan doen, want iedereen heeft recht op kwalitatief en betaalbaar wonen. Daarom doen we een aantal voorstellen:De gemeente moet meer serviceflats en sociale woningen voorzien: 10% sociale woningen zou de norm moeten zijn.  De verdeling van serviceflats en sociale woningen gebeurt op een eerlijke manier waarbij de mensen met de meeste noden voorrang krijgen en waarbij er wordt gezorgd voor een goede sociale mix in elke wijk.

  • De gemeente en het OCMW moeten het aanbod van sociale verhuurkantoren vergroten en verbeteren.  Deze verhuurkantoren huren woningen op de private markt en verhuren die dan aan sociaal kwetsbare huurders.
  • De gemeente kan betaalbaar wonen voorzien met het systeem van Community Land Trust. De eigendom van de grond blijft dan in handen van de gemeente.  De eigenaar van de woning bezit alleen de woning en niet de grond wat bouwen een stuk goedkoper maakt. Ook bij verkoop, blijft de woning een betaalbare woning.
  • De gemeente moet gronden en panden aankopen om zo een eerlijk woningbeleid te kunnen voeren.

Dit lijkt ons alvast een beter beleid dan wat we bij Eric Van Rompuy en CD&V horen (De Morgen, 16 mei 2012). Van Rompuy denkt dat voorrang geven voor een sociale huurwoning aan wie sinds zijn geboorte in Zaventem woont of er voor zijn 18de al minstens 10 jaar doorbracht, de woonproblemen oplost. O ja, vervolgens komen ook nog mensen die onafgebroken 10 jaar in Zaventem wonen in aanmerking.

Van Rompuy en de getto's

Met zijn voorstel toont Van Rompuy duidelijk welke kant de CD&V in Zaventem op wil: asociaal, inefficiënt en gebaseerd op uitsluiting. 

Asociaal:  Sociale woningen zijn bedoeld om mensen uit de nood te helpen, mensen die pech hadden in hun leven: kansarmen, generatiearmen, eenoudergezinnen, zieken, ouderen en hulpbehoevenden met een laag pensioen, erkende politieke vluchtelingen? Nu zijn het net deze mensen die hoogst waarschijnlijk geen adelbrief met '10 jaar domicilie in Zaventem' kunnen voorleggen.

Inefficiënt: Het enige wat we van dit beleid kunnen verwachten is gettovorming. Vlamingen waarvan de ouders geboren en getogen zijn in Zaventem, wonen bij elkaar in de sociale woningen terwijl de andere kandidaten elders samenhokken.

Uitsluiting: Van Rompuy blijft het leven van 10.000 Zaventemnaren van niet-Belgische afkomst zuur maken door ze uit te sluiten. Op geen enkel punt doet de gemeente moeite om de nieuwkomers degelijk te verwelkomen en goed samenleven te promoten.

Met deze aanpak moet het dan ook niet verbazen dat zoveel mensen stemmen op partijen die niet willen deelnemen aan het besturen van de gemeente (de UF bijvoorbeeld), en dat ze alleen maar een stem kunnen uitbrengen tegen het enge oogkleppenbeleid van het huidige bestuur.

Groen wil deze tendens omkeren.  In dialoog met alle gemeenschappen willen we werk maken van een beter Zaventem voor iedereen die hier woont. Willen we in de toekomst goed kunnen samenleven dan moeten we nu met elkaar leren omgaan.  Verschillende culturen, nationaliteiten, en godsdiensten moeten elkaar leren kennen en respecteren en dat leer je niet door je te verschansen in Vlaamse sociale woonblokken, dat leer je niet in een wijk met enkel allochtone Marokkaanse jongeren, enz?  Een gezonde sociale mix in alle wijken van de gemeente geeft de grootste kans op geslaagd samenleven. Een goede sociale mix zorgt ervoor dat mensen begrip voor elkaar leren opbrengen en respectvol met elkaar omgaan.  De gemeente moet initiatieven ondersteunen die dit aanmoedigen, te beginnen met een degelijk onthaal van nieuwkomers en een coherent en goed woonbeleid.

Katrien Eggers