Burgerparticipatie is een uitdaging

09 April 2012

De mondige burger schreeuwt om meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In Zaventem is inspraak echter niet aan de orde. Bij infrastructuurwerken of nieuwe initiatieven wordt de burger in het beste geval achteraf geïnformeerd, terwijl burgers net mee willen denken rond het beleid. Progressieve politici willen de inzichten en energie van burgers maximaal verzilveren. Wij hebben vertrouwen in hun oordeelsvermogen en hun zin voor initiatief. Groen wil daarom op twee sporen werken: enerzijds de klassieke representatieve democratie versterken en de gemeenteraad de rol geven die hem toekomt, anderzijds de representatieve democratie aanvullen en vernieuwen met een brede set aan participatie-instrumenten. Dat leidt niet alleen tot een groter draagvlak, maar ook en vooral tot betere beslissingen. Participatie is geen alibi om beslissingen door te duwen, maar een manier om het beleid echt te verrijken. Een participatiebeleid neemt burgers ernstig, en behandelt hen niet louter als klant van de overheid. Ze spreekt hen wel aan als actieve burgers, die in dialoog perfect in staat zijn om hun eigen belang te overstijgen.