6000 bomen en 9 ideeën

21 Januari 2013

6000 bomen en 9 ideeën

Op 2 januari lazen niet alleen alle kinderen hun nieuwjaarsbrief, ook burgemeester Vermeiren las een mooie als inzet voor de komende 6 jaar.intentieverklaring

De verklaring bevat elementen rond de levenskwaliteit, zorg voor het milieu en ecologie , voor duurzame mobiliteit en de wil om sociale uitdagingen zoals armoede en huisvesting aan te pakken.  En de gemeente engageert zich om tegen 2025 CO2-neutraal te zijn. We hopen dat de meerderheid daarnaast ook ernstig werk maakt van participatieve democratie en inspraak van de burger.

Het moet wel gezegd: de intentieverklaring blijft vaag omschreven.  

Daarom geven wij alvast een paar bruikbare tips aan de meerderheid om van Zaventem een groenere gemeente te maken.

Het zijn er 10

  1. Graag 6000 bomen er bij in Zaventem tegen het einde van de legislatuur. Rond de kantoor- en industrieparken bijvoorbeeld.
  2. 1 keer per jaar een 'algemene vergadering' voor burgers om zich uit te spreken over investeringen in Zaventem (het budget), als écht bewijs van participatieve democratie.
  3. Een kringloopwinkel met reparatieshop , waar mensen elkaar ook helpen en ontmoeten.
  4. Een project genre Cambio (of autodelen) waarbij de mobiliteit verzekerd blijft zonder dat iedereen per se een eigen auto heeft.
  5. Zaventem als voorloper en trekker rond initiatieven zoals de snelle tramverbinding; niet alleen over ons grondgebied, maar vooral voor onze inwoners.
  6. Duidelijke standpunten en acties van de gemeente tegen de verbreding van de Ring (want nadelig voor onze levenskwaliteit), en tegen projecten zoals UPLACE, (want nadelig voor lokale handelaars en economie).
  7. Het engagement om jaarlijks 20 km fiets- en wandelwegen aan te leggen om gebieden die nu door grote verkeersassen van mekaar zijn afgesloten, te verbinden.
  8. Gericht overleg (tussen sociale dienst, politie, thuisverpleging, en anderen) om armoede in kaart te brengen en te helpen oplossen.
  9. Inburgeringsplannen op maat (specifiek voor EU-burgers, Franstaligen, kansarmen).
  10. Het opkopen door de gemeente van leegstaande panden om aan inbreiding te doen en duurzame sociale koop en huur mogelijk te maken.

 

 Voor de volledige intentieverklaring: lees hier.